Properties for پیش فروش

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6,090,000,000 تومان
3 تخت

پیش فروش 135 متر در والی(کد 271)

2,025,000,000 تومان
2 تخت
2,025,000,000 تومان
2 تخت

پیش فروش 145 متر در عطایی(کد 269)

1,975,500,000 تومان
3 تخت
1,975,500,000 تومان
3 تخت

پیش فروش 120 متر در رضوان(کد 268)

2,000,000,000 تومان
2 تخت
2,000,000,000 تومان
2 تخت

پیش فروش 135 متر در حافظ(کد 267)

2,700,000,000 تومان
3 تخت
2,700,000,000 تومان
3 تخت
2,520,000,000 تومان
3 تخت
2,044,000,000 تومان
3 تخت
2,200,000,000 تومان
3 تخت
1 هفته
1 هفته

واحد 125 متري در سبلان فاز1 (كد2305)

1,625,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,625,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
4 هفته
4 هفته
1,812,500,000 تومان
3 تخت
1 2 3 19