کد 1165 سه طبقه 175 فلسطین

4,500,000,000 تومان

کد 1165 سه طبقه 175 فلسطین

175 متر زمین
سه طبقه
هر طبقه 110 متر
سه نبش
موقعیتی مناسب برای ساخت وساز
سندششدانگ

جزئیات ملک:

شناسه املاک: Artavil-13364