Properties for جدید

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

کد (958)مغازه در شریعتی

17,000,000,000 تومان
17,000,000,000 تومان
2,400,000,000 تومان

کد(2659)115متری مجتمع شهریار

1,265,000,000 تومان
2 تخت
1,265,000,000 تومان
2 تخت
12 ماه
12 ماه
2,024,000,000 تومان

پيش فروش 180 متر در والي /كد324

3,960,000,000 تومان
3 تخت
3,960,000,000 تومان
3 تخت
2,208,000,000 تومان
3 تخت
12 ماه
12 ماه

کد(2653) واحد 183متری اخر دانش

2,836,500,000 تومان
3 تخت
2,836,500,000 تومان
3 تخت

کد(2647)125متری حافظ

22,500,000,000 تومان
2 تخت
22,500,000,000 تومان
2 تخت
1 2 3 272