Artavil

درباره نویسنده

4151 Properties by Artavil

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

واحد 145 متري در كارشناسان(كد2157)

1,740,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,740,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

واحد 141 متري در شهرك نادري(كد2156)

2,100,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,100,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

واحد 115 متري در حافظ(كد2154)

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

واحد 138 متري در فلسطين(كد2152)

1,725,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,725,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

واحد 82 متري در شهرك انديشه (كد2151)

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
4 روز
4 روز
1 حمام

واحد 96 متري در خ معادي(كد2150)

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

کد:1242 پیلوت 2 طبقه 203 متر شریعتی

5,200,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
5,200,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
5 روز
5 روز

کد:1242

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 2 3 4 346