برای فروش

برای فروش
مرتب بر اساس
4 هفته
4 هفته

کد (958)مغازه در شریعتی

17,000,000,000 تومان
17,000,000,000 تومان
2,400,000,000 تومان
5,000,000,000 تومان
4 روز
4 روز
1,300,000,000 تومان

واحد 145 متري در رضوان (كد2161)

2,610,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,610,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

واحد 140 متري در عطايي (كد2160)

2,100,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,100,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

واحد 117 متري در سبلان فاز1(كد2159)

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1 2 3 274