برای اجاره

برای اجاره
مرتب بر اساس
1 سال
1 سال

خانه ویلایی علی آباد

520,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 7 متر
520,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 7 متر
4 ماه
4 ماه
50,000,000 تومان

واحد 63 متری در باغمیشه(کد1492)

470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 63 متر
470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 63 متر
80,000,000 تومان
12 ماه
12 ماه
20,000,000 تومان
12 ماه
12 ماه
5,000,000 تومان
1 2 3 7