Properties for سرویس ایرانی و فرنگی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
11 ماه
11 ماه
1,500,000,000 تومان
11 ماه
11 ماه
2,640,000,000 تومان
11 ماه
11 ماه

کد3056: 130 متر واحد خام در عطایی جدید

2,600,000,000 تومان
2 تخت 130 متر
2,600,000,000 تومان
2 تخت 130 متر
11 ماه
11 ماه

کد3057: 125 متر واحد فول در آقا کاظم

1,875,000,000 تومان
3 تخت 125 متر
1,875,000,000 تومان
3 تخت 125 متر
11 ماه
11 ماه
1,750,000,000 تومان
2 تخت 88 متر
11 ماه
11 ماه
25,000,000,000 تومان
2 تخت 180 متر
11 ماه
11 ماه
1,950,000,000 تومان
3 تخت 131 متر
11 ماه
11 ماه
3,700,000,000 تومان
3 تخت 195 متر
12 ماه
12 ماه

کد 3077: 130 متر واحد فول در بالاباغمیشه

2,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر
2,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

کد(2552) جنب شوراسنتر 94 متر

2,068,000,000 تومان
2 تخت
2,068,000,000 تومان
2 تخت

کد(2516) 165 متری ویو شورابیل

3,630,000,000 تومان
3 تخت
3,630,000,000 تومان
3 تخت
1 2