Properties for حیاط خلوت

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 ماه
3 ماه

کد 584 (تجاری مسکونی _ بالا باغمیشه)

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 ماه
3 ماه
130,000,000,000 تومان
3 ماه
3 ماه
9,000,000,000 تومان
10 ماه
10 ماه
11 ماه
11 ماه

کد 5032: 160 متر واحد خام در شهرک کشاورزی

3,500,000,000 تومان
3 تخت 160 متر
3,500,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

کد(2552) جنب شوراسنتر 94 متر

2,068,000,000 تومان
2 تخت
2,068,000,000 تومان
2 تخت

کد(2516) 165 متری ویو شورابیل

3,630,000,000 تومان
3 تخت
3,630,000,000 تومان
3 تخت
2 سال
2 سال
50,000,000 تومان

کد(49)اپارتمان 250 متری در شهرک ازادی

6,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
6,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

واحد 121 متري در يعقوبيه ( كد 1375)

650,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
650,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام